Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie – przyłącze kanalizacyjne Projekt: Gowarzewo, Komorniki, Tulce, Szewce

WZÓR Oświadczenie – przyłącze kanalizacyjne Projekt: Gowarzewo, Komorniki, Tulce, Szewce

Wniosek o dodatkowy wodomierz

Wniosek na wykonanie ekspertyzy wodomierza

Wniosek o wynajem autobusu

Wniosek o wydanie karty PEKA

Oświadczenie Posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego

 

Ochrona danych osobowych. Informacja dla Odbiorców usług oferowanych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.