Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Wniosek o dodatkowy wodomierz

Wniosek na wykonanie ekspertyzy wodomierza

Oświadczenie dot. otrzymywania faktur drogą elektroniczną

Wniosek o wynajem autobusu

Wniosek o wydanie karty PEKA

Oświadczenie posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitarnego

Klauzula Informacyjna RODO