Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie – przyłącze kanalizacyjne Projekt: Gowarzewo, Komorniki, Tulce, Szewce

WZÓR Oświadczenie – przyłącze kanalizacyjne Projekt: Gowarzewo, Komorniki, Tulce, Szewce

Wniosek o dodatkowy wodomierz

Wniosek na wykonanie ekspertyzy wodomierza

Wniosek o wynajem autobusu

Wniosek o wydanie karty PEKA

Oświadczenie posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitarnego

Klauzula Informacyjna RODO