Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Wniosek o dodatkowy wodomierz

Zasady montażu wodomierza ogrodowego – podlicznika

Wniosek na wykonanie ekspertyzy wodomierza

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Wniosek o wynajem autobusu

Wniosek o rejestracje konta w Systemie PEKA

Wniosek o rejestracje konta, wydanie karty, wydanie duplikatu adaptacje ELS-ELD, aktualizacje danych.

Oświadczenie posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitarnego

Klauzula Informacyjna RODO