[md-form]

  [md-text label="Imię"]

  [/md-text]

  [md-text label="Nazwisko"]

  [/md-text]

  [md-text label="Adres e-mail"]

  [/md-text]

  [md-text label="Kod płatnika-odbiorcy"]

  [/md-text]

  [md-text label="Stan licznika glównego"]

  [/md-text]

  [md-text label="Stan licznika ogrodowego"]

  [/md-text]

  [md-submit]

  [/md-submit]

  [/md-form]

  Jak odczytać stan licznika?

  Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody wskazują pola w kolorze czarnym. Cyfry na tle czerwonym oznaczają natomiast wartości dziesiętne, setne i tysięczne. Dokonując odczytu podajemy tylko cyfry w kolorze czarnym.

  stan-wodomierza

  Odczyt wodomierza – 158 m3