Zakład utrzymuje czystość na drogach i ulicach Gminy Kleszczewo:

  • zamiatanie i sprzątanie dróg oraz ulic
  • w okresie zimowym odśnieżanie ulic
  • naprawa nawierzchni dróg i chodników
  • koszenie poboczy i trawników

 

 

 

 

 

Zestawienie firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe na terenie Gminy Kleszczewo:

Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe na terenie Gminy Kleszczewo