Aktualizacja z dnia 22.08.2019. Wymiana wodomierzy w Gowarzewie

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o.  informuje, że w związku z upływem terminu legalizacji części wodomierzy na terenie Gminy Kleszczewo przystępujemy do   ich wymiany. Działania nasze prowadzone będą w sposób zorganizowany kolejno w poszczególnych miejscowościach. Pracownicy Zakładu będą wyposażeni w identyfikatory oraz  ubrani w stroje służbowe zaopatrzone w logo firmy.

Przypominamy, że Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. ponosi tylko koszty związane z wymianą wodomierza głównego. Koszt montażu, eksploatacji i wymiany wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej tzw. “ogrodowego” ponosi Odbiorca.

Wdrażamy nowy system odczytu zużycia wody. Wymieniane wodomierze posiadają nakładki do radiowego odczytu, jesteśmy przekonani, że rozwiąże on szereg dotychczasowych problemów związanych z odczytem wodomierzy i spotka się z Państwa strony z pełną aprobatą
i zadowoleniem.

Uczniowie podstawówek za darmo w ramach komunikacji organizowanej przez ZTM Poznań

Z dniem 1 sierpnia weszły w życie nowe zapisy dotyczące zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy transportem publicznym organizowanym przez ZTM Poznań. Poniżej opis najistotniejszych zmian.

Uczniowie podstawówek za darmo

Uchwała rozszerza zakres bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych (lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół). Od sierpnia br. bez konieczności zakupu biletu będą mogli podróżować liniami organizowanymi przez ZTM uczniowie podstawówek nie tylko z Poznania, ale również mieszkający w innych gminach objętych porozumieniem międzygminnym: Czerwonaku, Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Suchym Lesie, Swarzędzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaźmierzu oraz Zaniemyślu.

Uprawnienie to będzie obowiązywało we wszystkich strefach taryfowych ZTM – na podstawie legitymacji szkolnej lub karty PEKA z zapisanym uprawnieniem.