• koszenie trawy
  • pielęgnacja drzew i krzewów
  • sprzątanie liści w okresie jesiennym
  • utrzymanie czystości w parkach