ZAKŁAD KOMUNALNY W KLESZCZEWIE sp. z o.o. –
schemat organizacyjny