Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością 

Wniosek o dodatkowy wodomierz

Wniosek na wykonanie ekspertyzy wodomierza

Klauzula Informacyjna RODO

Oświadczenie – przyłącze kanalizacyjne Projekt: Gowarzewo, Komorniki, Tulce, Szewce

WZÓR Oświadczenie – przyłącze kanalizacyjne Projekt: Gowarzewo, Komorniki, Tulce, Szewce