Rada Nadzorcza

Przewodniczący

mgr Bogdan Małecki

Zastępca przewodniczącego

mgr Wojciech Michniewicz

Sekretarz

mgr Michał Ceraniak