Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sergiusz Foltynowicz

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Strażyński

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Witulski