PEKA Firma – Oferta przeznaczona jest dla firm, instytucji oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Oferta przeznaczona jest dla firm, instytucji oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Karta PEKA Firma służy jako nośnik specjalnych biletów okresowych dla pracowników oraz posiada funkcjonalność tPortmonetki.

W przypadku chęci skorzystania z oferty prosimy o przesłanie na niżej podane adresy e-mail następujących informacji, niezbędnych do sporządzenia projektu umowy:

  • pełne dane firmy/instytucji,
  • osoby upoważnione do podpisania umowy, zgodne z dokumentami firmy,
  • osoby wskazane do kontaktu z ZTM w sprawach związanych z umową – imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,
  • liczba kart, na których zostaną zapisane bilety dla pracowników,
  • informacje nt. rodzaju wybranych biletów i okresu ich ważności bądź w przypadku wyboru opcji tPortmonetki – kwota, którą przewiduje się do wykorzystania,
  • informacja dotycząca umieszczenia  logotypu bądź jego braku– umieszczenie logotypu na karcie jest bezpłatne, logotyp należy przesłać w pliku w formacie jpg,
  • dane niezbędne do wystawienia faktury.

Umowa zawarta pomiędzy ZTM a pracodawcą, określa warunki przejazdów:

  • dokumenty przewozu,
  • termin,
  • opłatę;

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 61 834 61 07

e-mail: pekafirma@ztm.poznan.pl

 

żródło: https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/peka-firma/