Gmina Kleszczewo i Zakład Komunalny otrzymali dotację na budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej.

Gmina Kleszczewo i Zakład Komunalny otrzymali dotację na budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej.
Tytuł projektu: Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo” złożonego w ramach FEW 2021+.

Otrzymane dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 43 951 052,65 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 77 228 278,24 zł.