Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”

Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”  planowanego do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”.   Postępowanie nr 1/2019 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO … Czytaj dalej Usługa nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”