Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o.  w czasie zagrożenia epidemiologicznego do odwołania nie wykonuje bezpośredniej obsługi klienta. W związku z tym, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2019r. poz. 134 j.t. ze zm.) określającą zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków odbywać się będzie korespondencyjnie.
Szczegóły dot. zawarcia umowy pod nr. tel. 61 817 60 62