Wydawanie warunków na przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz na przyłącze wodociągowe w ZK Kleszczewo od 16.10.2019 r.

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.  informuje, że od dnia 16 października 2019 roku sprawy związane z wydaniem warunków na przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wydaniem warunków na przyłącze wodociągowe prowadzone będą przez:

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o.
ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo

Wnioski w wyżej wymienionych sprawach należy składać na adres:

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o.
ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo
tel.: +48 61 81-76-062
e-mail: zk@zk.kleszczewo.pl