W Komornikach i Śródce można już podłączać się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej

 1. W związku z zakończeniem prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej można przystąpić do podłączenia nieruchomości do wybudowanej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na Państwa posesji.
 2. Przed przystąpieniem do prac związanych z przyłączeniem należy zgłosić się do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. w celu podpisania umowy o na odbiór ścieków. Rozliczanie za odebrane ścieki nastąpi po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru wykonanego włączenia do studzienki kanalizacyjnej i odczytaniu stanu wodomierza.
 3. Ilość odprowadzonych ścieków ustalana będzie, jako ilości wody pobranej pomniejszona o ilość wody bezpowrotnie zużytej przez Odbiorcę usług.
 4. Podłączenie dotyczy nieruchomości w miejscowościach:
 5. Komorniki nr posesji: 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13,  14, 15, 16,  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 27A, 27B, 34, 34F, 35, 35C, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 49A, ul. Logistyczna nr 1 i 3, Nad Rzeczką od nr 1 do nr 8
 6. Śródka ul. Logistyczna nr 10.
 7. Podłączenie do ww. studzienki kanalizacyjnej może być wykonane we własnym zakresie lub zlecone firmie zewnętrznej.
 8. Podłączenie budynku do ww. studzienki należy wykonać z pominięciem istniejącego szamba.
 9. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno podłączać odwadniania z budynków i z terenu nieruchomości.
 10. Wykonaną instalację przyłączeniową należy zinwentaryzować.
 11. Punkt włączenia do studzienki przyłączeniowej w stanie odkrytym należy zgłosić do odbioru w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o. tel. 61 81 76 062 w. 165.