UCZNIOM BILETY KUPI GMINA

Od 1 października b r.  uczniowie szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi (w tym m.in. Kleszczewo) będą mogli korzystać z rocznego biletu  specjalnego (który zastąpi dotychczasowe uprawnienie do bezpłatnych przejazdów). Będzie on obowiązywał od 1 października do 30 września 2021 roku na strefę A+B+C+D w cenie 60 zł (5 zł na miesiąc).
Ponieważ już od wielu lat uczniowie naszej Gminy korzystali z bezpłatnych przejazdów, Gmina zamierza powrócić do wykupywania biletów uczniom, zamieszkałym na terenie naszej gminy  których rodzice bądź prawni opiekunowie rozliczają swój PIT na terenie Gminy Kleszczewo. Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla w/w dzieci umożliwi im również korzystanie z zajęć kulturalnych, sportowych i pozalekcyjnych oferowanych przez gminę.

Wszyscy uczniowie , którzy chcą mieć zapewniony bezpłatny transport na terenie naszej gminy w roku szkolnym 2020/2021, są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły (ZS Tulce, ZS Kleszczewo, SP Zimin, SP BONUM FUTURUM) do dnia 11.09.2020:

  • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego posiadacza karty PEKA o rozliczeniu podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Kleszczewo (kliknij TUTAJ)
  • kartę PEKA,
  • ważną  legitymację szkolną – z  aktualną pieczątką szkoły

Kartę PEKA można wyrobić on-line: https://www.peka.poznan.pl/web/portal/jak-uzyskac-karte oraz odebrać z Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie lub innych punktach na terenie Miasta Poznania: https://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-obslugi-klienta

Uczeń korzystający z transportu publicznego od 1 października 2020 r. MUSI mieć przy sobie doładowaną kartę PEKA oraz ważną legitymację szkolną.

Dzieci przedszkolne (do 30.09 roku, w którym kończą 7 lat) uprawnione są  do korzystania z bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.