Poznań i powiat poznański od soboty (17 października) w tzw. czerwonej strefie Covid-19. Zmniejszenie limitu dostępnych miejsc w tramwajach i autobusach

Poznań wraz z powiatem poznańskim z uwagi na liczbę zakażeń Covid-19 znalazł się w tzw. czerwonej strefie. Dla transportu publicznego oznacza to większe ograniczenia liczby pasażerów, którzy jednocześnie mogą podróżować tramwajami czy autobusami. Od soboty – 17 października na liniach ZTM w tym samym czasie podróżować może tyle osób, ile wynosi 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, pozostaje również konieczność pozostawienia połowy miejsc siedzących niezajętych. Wciąż obowiązuje w pojazdach oraz w przestrzeni publicznej nakaz zakrywania ust i nosa maseczką lub elementem odzieży.

Z uwagi na fakt, że komunikacja  zbiorowa od początku września 2020r. funkcjonuje w maksymalnym możliwym wymiarze, nie ma już możliwości zasadniczego zwiększenia dostępności miejsc. Samorządy, organizatorzy transportu i przewoźnicy dysponują ograniczonym zasobem taboru i prowadzących pojazdy – nie ma możliwości nieograniczonego ich zwiększania. Będziemy na bieżąco monitorować sytuację i w miarę możliwości punktowo reagować, jeśli będzie to możliwe.

Dlatego apelujemy do pasażerów transportu publicznego o odpowiedzialność i stosowanie się do wytycznych wprowadzanych przez władze państwowe. Tylko w ten sposób możemy wspólnie zadbać o nasze zdrowie.

W przypadku linii tramwajowych prosimy o poczekanie na następny pojazd, jeżeli liczba pasażerów przekracza dozwoloną. W tych rejonach Poznania, przez które równolegle przebiegają linie autobusowe miejskie i podmiejskie, apelujemy o korzystanie w miarę możliwości z linii miejskich zamiast z bardziej obciążonych linii podmiejskich. Planując podróż, prosimy o uwzględnienie rezerwy czasowej na ewentualne oczekiwanie na następny pojazd.

Operatorzy i przewoźnicy wykonujący na zlecenie ZTM przewozy na liniach komunikacyjnych przygotowują się do odpowiedniego oznakowania pojazdów w zakresie wprowadzonych limitów.

Źródło: https://www.ztm.poznan.pl/pl/aktualnosci/poznan-i-powiat-poznanski-od-soboty-17-pazdziernika-w-tzw-czerwonej-strefie-covid-19-zmniejszenie-limitu-dostepnych-miejsc-w-tramwajach-i-autobusach