PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO CZĘŚCI BUDOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W GOWARZEWIE – AKTUALIZACJA