Podłączenia nieruchomości do budowanej kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie, ul. Śnieżna od nr 18 do 32 od 29.05.2024 r.