Nowe opłaty za wodę i ścieki od 06.06.2019 r.

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. informuję, ze od 06.06.2019 r. obowiązywać będą nowe opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Opłaty za wodę i ścieki 06.06.2019 – 05.06.2020