Komunikat ws. taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kleszczewo na lata 2021-2024

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, ze Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu dnia 2 lipca 2021 roku wydał decyzje o zatwierdzeniu na okres trzech lat (lata 2021-2024) Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kleszczewo.

Decyzja ta stała się ostateczna i wobec tego została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 13.07.2021 roku.

Zgodnie z art. 24f. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 21.07.2021 roku.

W związku z powyższym nowe stawki taryf określające opłaty za wodę i ścieki będą obowiązywały od 21.07.2021 r. do 20.07.2022 r. Zatwierdzona taryfa dostępna jest na stronie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o.  pod adresem: Taryfa na lata 2021-2024