Informacja w sprawie wysokości cen za ścieki od 01.01.2020 roku

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o. informuje, że zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 maja 2018r. nr PO.RET.070.227.2.2018.ZG zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ceny ścieków dla wszystkich grup taryfowych będą wynosić:

a) od 01.01.2020r. – 8,71 zł za 1 m3,

b) od 06.06.2020r. – 8,78 zł za 1 m3.