Przebudowa drogi w Gowarzewie ul. Swarzędzka

Kleszczewo, dnia 15.03.2018 r.

W związku z przebudową w Gowarzewie ulicy Swarzędzkiej trwają prace związane z:
a) budowa kanalizacji sanitarnej
b) budową kanalizacji deszczowej
c) budową sieci wodociągowej
d) przebudową drogi i budową ścieżki pieszo-rowerowej

Zakres prac, ilość sprzętu pracującego każdego dnia przy ww. robotach powoduje duże utrudnienia w komunikacji. Stąd przejazd przez Gowarzewo samochodów ciężarowych jest zamknięty. Dojazd ze Swarzędza do Kleszczewa funkcjonuje przez Garby – Tulce lub przez Paczkowo.

Prosimy wszystkich kierowców o podporządkowanie się do usytuowanych znaków a kierowców samochodów do omijania do odwołania przejazdu przez Gowarzewo.


Gowarzewo, ul. Swarzędzka – budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Kleszczewska, Tulecka, Swarzędzka w Gowarzewie