Informacja o zmianie cen i stawek opłat za wodę i ścieki od 01.06.2024r.

W związku z Decyzją Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu
z dnia 28.04.2023r. informujemy, iż od 01.06.2024 r. do dnia 31.05.2025r. obowiązywać będą nowe ceny
i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.                                                                                                   

Cena wody wzrośnie o 0,13 zł za 1 m³ ; cena ścieków wzrośnie o 0,01 zł za 1 m³.

Szczegółowy cennik taryf TUTAJ