Informacja Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego