Wydawanie warunków na przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz na przyłącze wodociągowe w ZK Kleszczewo od 16.10.2019 r.

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.  informuje, że od dnia 16 października 2019 roku sprawy związane z wydaniem warunków na przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wydaniem warunków na przyłącze wodociągowe prowadzone będą przez:

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o.
ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo

Wnioski w wyżej wymienionych sprawach należy składać na adres:

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o.
ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo
tel.: +48 61 81-76-062
e-mail: zk@zk.kleszczewo.pl

 

Aktualizacja z dnia 22.08.2019. Wymiana wodomierzy w Gowarzewie

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o.  informuje, że w związku z upływem terminu legalizacji części wodomierzy na terenie Gminy Kleszczewo przystępujemy do   ich wymiany. Działania nasze prowadzone będą w sposób zorganizowany kolejno w poszczególnych miejscowościach. Pracownicy Zakładu będą wyposażeni w identyfikatory oraz  ubrani w stroje służbowe zaopatrzone w logo firmy.

Przypominamy, że Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. ponosi tylko koszty związane z wymianą wodomierza głównego. Koszt montażu, eksploatacji i wymiany wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej tzw. “ogrodowego” ponosi Odbiorca.

Wdrażamy nowy system odczytu zużycia wody. Wymieniane wodomierze posiadają nakładki do radiowego odczytu, jesteśmy przekonani, że rozwiąże on szereg dotychczasowych problemów związanych z odczytem wodomierzy i spotka się z Państwa strony z pełną aprobatą
i zadowoleniem.