Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością