Oświadczenie dot. otrzymywania faktur drogą elektroniczną