Oświadczenie Posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego