Oświadczenie posiadacza karty PEKA do biletu metropolitarnego