Oświadczenie posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitarnego