Zasady rozliczania wody bezpowrotnie zużytej (warunki techniczne i finansowe)