Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej