Stan i skład jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do komunalnych urządzeń kanalziacyjnych