Uchwała nr XLII/344/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1m3 ścieków od 11 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.