Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 06.06.2020 r.