431,432,435 DZIEŃ ROBOCZY k. Kleszczewo od 01.01.2020