431, 432 DZIEŃ ROBOCZY kierunek Franowo od 29.06.2020 r.