431, 432, 435 DZIEŃ ROBOCZY k. Poznań, Rondo Rataje od 01.05.2022