431, 432, 435 DZIEŃ ROBOCZY k. Poznań od 02.09.2019