431, 432, 435 DZIEŃ ROBOCZY k. Kleszczewo od 03.01.2022