431, 432, 433 DZIEŃ ROBOCZY k. Kleszczewo od 10.06.2024