488 DZIEŃ ROBOCZY – k. Kleszczewo – Poklatki od 03.01.2022