488 DZIEŃ ROBOCZY k. Kleszczewo – Poklatki od 01.01.2020