07.05.2024

Specjalista ds. gospodarki komunalnej

Zakres obowiązku:

 • Prowadzenie spraw zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikającej
  z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Współpraca z pracownikami Zakładu i podmiotami zewnętrznymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.
 • Prowadzenie ewidencji i nadzór pozwoleń wodnoprawnych dotyczących obiektów  Zakładu na terenie Gminy Kleszczewo.
 • Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, Stacji Uzdatniania Wody, Przepompowni Ściekowych oraz Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Kleszczewo.
 • Prowadzenie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.
 • Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki wodno-ściekowej w celu weryfikacji możliwości: technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych Zakładu.
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym
  i zagospodarowującym odpady z Zakładu.
 • Prowadzenie rozliczeń wynikających z gospodarowania siecią wodno-kanalizacją i odpadową (rozliczanie klientów, opłaty za odpady, opłaty środowiskowe).
 • Monitoring wskaźników i parametrów techniczno-ekonomicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym zużycia energii.
 • Tworzenie analiz i raportów wewnętrznych na potrzeby Spółki.
 • Współudział w prowadzeniu postępowań dotyczących zamówień publicznych.

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • preferowane wykształcenie w zakresie: inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska, budownictwa lub ekonomicznym,
 • umiejętność pracy w dynamicznie zmieniających warunkach,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i reprezentacyjne,
 • kreatywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań, zaangażowanie i samodzielność w działaniu,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szkolenia,
 • dodatki specjalne,
 • nieoprocentowane pożyczki,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i PPK.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres zk@zk.kleszczewo.pl wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Wróć