11.01.2019

PRACOWNIK DS. EKSPLOATACJI I INWESTYCJI

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. zatrudni

PRACOWNIKA ds. eksploatacji i inwestycji

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (techniczne, ekonomiczne, administracyjne)
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Samodzielność w realizacji zadań
 • Zdolności organizacyjne, dokładność i terminowość
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowym atutem będzie:

 • Umiejętność prowadzenia i rozliczania inwestycji w zakresie budownictwa
 • Wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość obszaru przetargów publicznych
 • Doświadczenie z zakresu gospodarki wodno – ściekowej
 • Umiejętność obsługi programu AutoCad

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w stabilnej organizacji
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Oferty prosimy kierować na adres: zk@zk.kleszczewo.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczewie przy ul. Sportowej 3, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Ryszarda Pomina.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o. jest Pani Karolina Hoffmann, tel. 61 8176062, k.hoffmann@zk.kleszczewo.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy Dz. U. 2018.917 tj. – oraz innych ustaw i aktów wykonawczych powszechnie obowiązujących oraz wydanych na ich podstawie przepisów wewnętrznych Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. z zakresu prawa pracy, związanych ze stosunkiem pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/ Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszania przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji praw i obowiązków pracowników i pracodawcy związanych ze stosunkiem pracy.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Wróć