Zarządzenie nr 17/2018 Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. z 10 października 2018 roku w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.