Zarządzenie nr 12/2018 Prezes Zarzadu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. z 2 lipca 2018 roku w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.