Opłaty za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. z dnia 31.08.2021 r.