Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 21.07.2022 r. do 20.07.2023 r.