Opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 01.06.2024 r. do 31.05.2025 r.